Tag Archives: ดูซีรี่ย์

ดูซีรี่ย์: The Good Detective

ดูซีรี่ย์: The Good Detective กระบวนการยุติธรรมประกอบไปด้วย ‘ตำรวจ’ ด่านแรกของกระบวนการนี้ที่จะต้องทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อรวบรวมส่งให้กับ ‘อัยการ’ เพื่อทำหน้าที่ฟ้องร้องคดีแทนตำรวจต่อ ‘ศาล’ ที่จะต้องทำหน้าที่รับฟังพยาน ตรวจดูหลักฐานและพิจารณาตัดสินคดี และนอกจากกระบวนการยุติธรรมทั้ง 3 ระบบแล้ว สื่อ นักการเมือง และ ผู้มีอำนาจในสังคมที่ดูจะไม่เกี่ยวข้องใดๆ แต่กลับเป็นตัวหลักที่เข้ามาแทรกแซงกระบวนการนี้ จนกลายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กันและกัน ปกปิดคดี ติดสินบน บิดเบือนสื่อ สร้างหลักฐานเท็จ จนนำไปสู่การจับแพะเพื่อปกปิดความเน่าเฟะของกระบวนการยุติธรรมที่ควรจะต้องยืนอยู่ข้างประชาชนและคนบริสุทธิ์ ไม่ใช่ยืนอยู่ข้างผู้มีอำนาจที่มากด้วยเงินทอง